กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เวลาตรง

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มูลนิธิชัยพัฒนา, พิธีมอบ, นาฬิกา, เวลาตรง, 1 ต.ค. 56]  ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
2. พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย” แด่ท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปตามหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
3. “ก.วิทย์” ปรับเวลามาตรฐานอัตโนมัติ ส่งสัญญาณผ่าน FM ทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และ อสมท. ลุยโครงการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบ FM/RDS ส่งสัญญาณออกอากาศทั่วประเทศ ใครมีเครื่องรับวิทยุซึ่งถอดรหัสสัญญาณได้สามารถเทียบเวลามาตรฐานได้เลย ข้อดีเวลาตรงกันทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ทำให้ประสบความเสียหาย ซึ่งได้มาดูเพื่อจะได้หาทางแก้ไขในทางเทคโนโลยีต่อไป อย่างไรก็ตาม นักวิจัยของเราเมื่อทราบปัญหาก็ได้มาลงพื้นที่ศึกษาเพื่อวิจัยให้มีความอดทานต่อเพลี้ยด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาต้องใช้เวลาตรงนี้ ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป