กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เยี่ยมหมู่บ้าน

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

1. ติดตามสกู๊ปพิเศษ รมว.วท.ตรวจเยี่ยมชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เยี่ยมหมู่บ้าน, ชุมชนเข็มแข็ง, ติดตามรับชม, รัฐมนตรี, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
      นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ...
พุธ, 28 ธันวาคม 2011
สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด และชมแปลงปลูกหอมชลสิทธิ์                 นางสาวเสาวณี  ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
... ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท  และเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า  ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
... ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม ณ ชุมชนบ้านโนนธาตุ  ต.พนา  อ.พนา  จ.อำนาจเจริญ  ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2011
/files/2024.mp3 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นำเยี่ยมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
8. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน และเยี่ยมหมู่บ้านและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้  โดยมีหมู่บ้านแม่ข่ายมาร่วมแสดงผลงาน จำนวน 18 หมู่บ้าน อาทิ                         ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
              นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนกว่า 20 คน  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
10. ติดตามสกู๊ปพิเศษ รมว.วท.ตรวจเยี่ยมชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ขอเชิญติดตามรับชมสกู๊ปพิเศษการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงข่าวภาคค่ำระหว่างเวลา ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป