กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เยี่ยมคารวะ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอีโว (MR.lvo Sieber) เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน. ไทย-สมาพันธรัฐสวิส ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... ให้การต้อนรับ นายเพเทอร์  พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prügel) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ของท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ...
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายรูเบน ลีเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวคิดเกี่ยวกับ ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
     ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
35. ผู้อำนวยการองค์การ NASA เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... NASA ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือความร่วมมือด้าน civil space ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกระชับความร่วมมือด้าน ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
... Hosumi, President of JETRO Bangkok and a Chairman of Economic Research แห่งหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JCCB) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และรายงานผลการสำรวจความร่วมมือทางธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ในครึ่งปีแรก ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
... (รมว.วท.) ให้การต้อนรับ ดร.เจอรัลดีน ริชมอนด์ ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา (U.S. Science Envoy) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... (รมว.วท.)  ให้การต้อนรับ นายชิมอน โรเดด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. พร้อมกับหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... นายชิโระ ซะโดชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่สนใจร่วมกัน ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายรูเบน ลีเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. ...
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป