กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เยาวชน

ทั้งหมด 106 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 11
... หรือ ASTC ให้จัดงาน World Biotech tour หรือ ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปกติจะต้องแข่งขันว่าประเทศใดจะได้รับโอกาสจัดงานดังกล่าว ซึ่งงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพนี้เป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในระดับต่าง ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
82. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่ 10 ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... : Active Citizen: Geek so Good” เป็นการบ่มเพาะนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนถึงปัญหาสังคม และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
84. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (9)    แนวหน้า 19 ไทยสมายล์พา 30 เยาวชนจากนราธิวาส ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... โดยดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น  การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... Thailand final เพื่อประชันความคิดสร้างสรรค์ด้านธรรมชาติวิทยา ในการนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชน 40 ทีมจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ก่อนคัดเลือกเยาวชน ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
87. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” ในโจทย์หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
88. Clipping วท ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 6 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ขมิ้นชัน    ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
89. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สร้างภูมิปัญญา เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปสู่การดึงดูดความสนใจให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้หันมาสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น โดยนายสาคร ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... หวังเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นำทัพโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป