กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เยาวชน

ทั้งหมด 106 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 11
31. ต้มยำกุ้ง
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ต้มยำกุ้ง]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
32. วิทยาศาสตร์ในช็อกโกแล็ต
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ช็อกโกแล็ต]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
33. วิถีชีวิตเปี่ยมสุขภาพ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, สุขภาพ]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
34. แลคโตบาซิลลัส
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, แลคโตบาซิลลัส]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
35. จีโนม(genome)
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, จีโนม]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
36. เซลล์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, เซลล์]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
37. โลก...ไวรัส
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ไวรัส]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
38. พืช GMOs
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, พืช]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
39. DNA น่ารู้
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, DNA]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
40. มะเร็ง
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, มะเร็ง]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป