กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เยาวชน

ทั้งหมด 106 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 11
21. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, คณิตศาสตร์]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
22. ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ไฟฟ้า]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
23. อัญมณี
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, อัญมณี]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
24. ฮวงจุ้ย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ฮวงจุ้ย]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
25. การบันทึกและจารึกของไทย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, จารึกของไทย]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
26. เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
27. นวตกรรมจีน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, นวตกรรมจีน]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
28. ของเล่นภูมิปัญญาไทย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ของเล่น]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
29. วิทยาศาสตร์ในของเล่น
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ของเล่น]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
30. ภูมิปัญญาไทย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ภูมิปัญญาไทย]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป