กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เยาวชน

ทั้งหมด 106 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 11
Tags: [ค่ายเยาวชน, อาเซียน, รักอะตอม, 2013]  ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
Tags: [เด็กและเยาวชน]  ...
พฤหัสบดี, 06 มกราคม 2011
13. ซ่อนร่างพร่างกาย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ซ่อน, พรางกาย]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
14. พยากรณ์อากาศ 1
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, พยากรณ์อากาศ]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
15. พยากรณ์อากาศ2
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, พยากรณ์อากาศ]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
16. โลกสีเงิน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, เงิน]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
17. เจื้อยแจ้วเสียงใส
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, นก]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
18. ไอศครีม หลากหลายสีสันเย็นฉ่ำชื่นใจ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, ไอศครีม]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
19. วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, หุ่นยนต์]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
20. การพิมพ์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, การพิมพ์]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป