กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมืองไบโอเทคโนโลยี

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

Tags: [เมืองไบโอเทคโนโลยี, จ.ชุมพร, vaja, วาจา]  ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
... เมืองไบโอเทคโนโลยี” (CHUMPORN  BIOTECHNOLOGY  CITY : CBB) ร่วมกับ นายสุรพล  วาณิชเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.ศักรินทร์ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... ผลักดันจังหวัดชุมพร ให้เป็นเมืองไบโอเทคโนโลยี โดย วท. สนับสนุนเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน  เพื่อสานงานตามแนวทางพระราชดำริ          ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
4. รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เปิดนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา วว.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังนำร่องโครงการหนึ่ง คือ ร่วมกับจังหวัดชุมพรเพื่อให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองไบโอเทคโนโลยี  ผลผลิตทุกอย่างของจังหวัดชุมพรจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป