กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมืองนวัตกรรมอาหาร

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 9 โรดโชว์ดึงต่างชาติลงทุน รัฐกดปุ่มตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร   ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
       13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฟลอร์รับฟังข้อเสนอแนะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
43. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเมืองนวัตกรรมอาหาร ประสานภาครัฐ ดึงเอกชนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นฮับนวัตกรรมอาหารของโลก  ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
45. Clipping วท ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 6 สมคิดจี้เมืองนวัตกรรมอาหารแนะดึงเอกชนรายใหญ่ช่วย   ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
...  กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างๆมากมาย แต่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมเขตพิเศษที่จะเป็นพื้นที่รวมของการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในอนาคตคาดว่าจะมีบริษัทเข้ามาลงทุนในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
47. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ชูไทยเป็น Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร     ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
... ของไทยและประเทศในอาเซียน โดยอาศัยประสบการณ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิงหวา (TUS Park) ด้านการประเมิน คัดเลือกและดูแลบริษัทภายใต้โครงการ “บริษัททัศ โฮลดิ้ง  จะสนับสนุนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
... และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ FoodInnopolis (ฟู๊ดอินโนโพลิส) หรือโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... และผลักดัน ได้แก่ OTOP  โครงการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร  คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป