กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
Tags: [การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การจัดสวนหย่อม, ต้นไม้กินแมลง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
... (รวมถึงส่วนใหญ่มีการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีใหม่) ใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญทางการเกษตร หรือการสร้างธุรกิจใหม่ทางการเกษตร อาทิเช่น บริษัท Modern Meadow ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอาหารและหนังสัตว์ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... เพื่อนำดอกเห็ดที่ได้มาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด เนื่องจากเห็ดที่เกิดจากขอนไม้เป็นเสมือนเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติซึ่งจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง มีผลทำให้เชื้อที่ได้มีความแข็งแรง และให้ผลผลิตดี สำหรับก้อนเห็ดเก่า ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา พลศึกษา และแม้กระทั่งศิลปะ  นับว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง (learning by doing) นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ที่เขาประสบในชีวิตจริง นักเรียนสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์พืชที่มีคุณค่ารวมทั้งพืชที่หายากได้ ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... มเหสักข์ และสักสยามมินทร์ ที่มีอายุและขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการและธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช เพื่อเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมในรูปของเมล็ดพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการปลูกรักษาในสภาพแปลง ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
...  7. เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาหนอนหัวดำ เครื่องจักร และน้ำยาควบคุมกำจัดหนอนหัวดำ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร 8. เครื่องอบมันสำปะหลัง 9. การส่งเสริมการเพาะเห็ด 10. บล็อกประสาน วว. 11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์เหลืองสามร้อยยอด ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
8. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่บ้าน (กันเถอะ)     ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
9. โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเบญจมาศ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา       เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเบญจมาศ”  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ระบุว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก จึงจะมีการพัฒนาพืชยืนต้น แบบผสมผสาน และจัดทำศูนย์ขยายพันธุ์กล้าไม้คุณภาพ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  รวมถึงการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการใช้ระบบน้ำเข้ามาช่วย/ ...
อังคาร, 08 มกราคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป