กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เปิดตัว

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 15 เปิดตัวโครงการ ‘Northern Innovative Startup’  ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
      เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
                     Chevron Enjoy Science เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ชวนนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและอาชีวะ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
34. กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อเปิดตัวสิทธิประโยชน์ให้สาธารณชนรับรู้                                            ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
35. Clipping วท ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบบ่าย) 14 เสวนาเปิดตัวหนังสือ'รามานุจัน'        ...
พุธ, 11 พฤษภาคม 2016
36. Clipping วท ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด 15 เสวนาเปิดตัวหนังสือ'รามานุจัน'     ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
... เพื่อเปิดตัวสิทธิประโยชน์ให้สาธารณชนรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นฐานหลักในกระบวนการผลิตและบริการ เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้านนวัตกรรม ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
38. Clipping วท ประจำวันที่ 30 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ก.ค.ฝนมาแน่ ไทยโพสต์ 23 กลุ่มสามมิตรจับมือหน่วยงานภาครัฐเปิดตัว'รถเพื่อการท่องเที่ยว'   ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... จะช่วยให้โครงการฟู้ดอินโนโพลิสมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเปิดตัวเร็วๆ นี้” ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย      ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารเสร็จสิ้นลง ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
... Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย" ในงาน “Startup Thailand 2016” เวทีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ เปิดตัวธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยระดับหัวกะทิมาร่วมแสดงศักยภาพของแต่ละธุรกิจ ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป