กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เปิดงาน

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand" และกล่าวเปิดงาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี    ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
            วันที่ 28 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2016 โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
... ร่วมเป็นประธานเปิดงาน     ซึ่งงาน “Startup Thailand 2016” นับว่าเป็นมหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีครั้งแรกในประเทศไทยเป็นเวทีเปิดตัวธุรกิจ Startup กว่า 180 ราย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... พฤษภาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานจากขยะของราชอาณาจักรสวีเดนและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน วทน.ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิจัยระหว่างไทยและสวีเดน และมีความประสงค์จะเชิญเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยมาร่วมเปิดงานสัมมนาดังกล่าว ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
... สภาวิชาชีพฯ จะเป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ AEC” พร้อมทั้งมีเวทีการเสวนาจากนักวิชาการ ในประเด็น “กระบวนการพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป