กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เนคเทค

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [บ่อเวียงคำ วงดาลา, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ, ไทย-ลาว, Science Park, เนคเทค, ไบโอเทค]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
2. สวทช. เปิดตัวเลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพาและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ผลงานวิจัย, เลนส์ทวิทรรศน์, เทคโนโลยีโฟโทนิกส์, เนคเทค, สวทช.]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
Tags: [วีระพงษ์ แพสุวรรณ, TAMIS, ระบบสารสนเทศ, พกพา, ยโสธร, เนคเทค, เกษตรกร]  ...
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
Tags: [สัมมนา, เนคเทค]  ...
อังคาร, 14 กันยายน 2010
5. เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย (QR Code)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมมนา, เทคโนโลยี, เนคเทค, วิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
Tags: [เนคเทค, nectec, มาตรฐาน, ระบบ, เก็บรักษาข้อมูล, การจราจรคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์]  ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
Tags: [เนคเทค, ซีเกท, EYH]  ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2009
8. กระทรวงวิทย์ฯ ส่งมอบ T – Box 3.0 แก่ กระทรวงกลาโหม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [T – Box, เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, เนคเทค]  ...
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
9. ตชด. จับมือเนคเทค เสริมเขี้ยวเล็บงานด้านความมั่นคง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เนคเทค, NECTEC, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รัฐมนตรี, วิจัย, พัฒนา, วิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
10. อินเวอร์เตอร์สัญชาติไทย อีกหนึ่งความสำเร็จฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อินเวอร์เตอร์, เนคเทค, สวทช]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป