กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทียบเวลา

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

1. วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ปรับเทียบเวลามาตรฐาน]  ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
2. บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เทียบเวลา, เวลามาตรฐาน]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
3. พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งาน จากการนำเทคโนโลยีการปรับเทียบเวลามาตรฐาน ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM/RDS (Radio Data System) โดยทำการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานออกอากาศผสมเข้ากับคลื่นความถี่หลักในตำแหน่ง RDS sub-carrier ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
4. “ก.วิทย์” ปรับเวลามาตรฐานอัตโนมัติ ส่งสัญญาณผ่าน FM ทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และ อสมท. ลุยโครงการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบ FM/RDS ส่งสัญญาณออกอากาศทั่วประเทศ ใครมีเครื่องรับวิทยุซึ่งถอดรหัสสัญญาณได้สามารถเทียบเวลามาตรฐานได้เลย ข้อดีเวลาตรงกันทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ประเทศญี่ปุ่นการสามารถเข้าถึงเวลาได้ถึง 4 วิธี (1) การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านเวลาและความถี่ (2) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ต (3) วิธีการเปรียบเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ...
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
6. วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
2.1  วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยทาง  Internet  ด้วยระบบ NTP      การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยทาง Internet ด้วยระบบ Network Time Protocol (NTP) เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทาง ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
... กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ มีแผนกดาราศาสตร์สังกัดกองอุปกรณ์การเดินเรือ ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเวลา โดยการสังเกตดวงดาว เพื่อรักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทย และแจ้งสัญญาณเทียบเวลาให้แก่ประชาชน มีการซื้ออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
8. บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย  โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส่วนห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ได้จัดให้มีการติดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลาผ่านระบบ Internet ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... มาตรวิทยาเป็นวิชาการที่เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห์ การทดสอบ  ที่ถูกต้องแม่นยำ ตามข้อกำหนดของสากล  แม้กระทั่งเรื่องเวลา  ซึ่งทางมาตรวิทยาเป็นศูนย์กลางของการเทียบเวลาก่อนที่จะประกาศว่า 8 ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป