กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... เพื่อทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับกับมาตรฐานเดียวกันกับอียู และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้น ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
32. MSTQ ระบบการให้บริการใหม่จากกระทรวงวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในคอลัมน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หน้า 2 โดยผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.prd.go.th/download/article/article_20160629202746.pdf   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
33. วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 4.การออกแบบเครื่องจักร 5.การพัฒนาระบบมาตรฐาน  และ 6.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัย ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดเชิงวิชาการ  ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
35. รมว.วท. ผู้แทนไทย กระชับความสัมพันธ์ ไทย-อเมริกา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายกลิน เดวีส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ    ...
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2016
... พร้อมมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2016 เชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... สำหรับผู้สูงวัยที่มีโรคเรื้อรังนั้นก็ควรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยการฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและพึ่งพาตัวเองได้ในโรคพื้นฐาน                 “มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมั่นใจว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
                   ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค และเข้าใจในบริการต่างๆ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีไว้รองรับภาคเอกชน ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) (สวทน.) และรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ที่นิวซีแลนด์จะได้ใช้ไทยเป็นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป