กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีอื่นๆ

ทั้งหมด 28 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคด้วยแสงซินโครตรอน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอื่น ๆ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ, X-Ray Lithography, แสงซินโครตรอน, ผลิตมอเตอร์ขนาดเล็ก, ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา, ผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป, Airbag Sensor]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยฮีเลียมเหลว
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอื่น ๆ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ, ฮีเลียมเหลว, Macromolecular Crystallography, แอร์ลิควิด]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
3. เทคโนโลยีสุญญากาศ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอื่น ๆ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ, มันสำปะหลัง]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
9. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
... นอกจากนั้นยังมีผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆที่น่าสนใจจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ   เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมนวัตกรรมไทยในบูธกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน กังหันน้ำพลังงานโซล่าเซล และเทคโนโลยีอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้สั่งซื้อถุงมือยางพาราอีก 3 ชุด  สนใจชมงานได้จนถึงวันที่ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป