กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีสีเขียว

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... ด้านวัสดุและระบบอัจฉริยะ  ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก  ด้านนาโนเทคโนโลยีสีเขียว  และด้านอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ทั้งนี้กรอบความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี ใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า ...
พุธ, 29 สิงหาคม 2012
... ครั้งที่ 9 (Asia Nano Forum Summit 2012) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน "ฉลาก Nano และปัญหาด้านความปลอดภัย" และ "นาโนเทคโนโลยีสีเขียว" จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 24 สิงหาคม 2012
13. หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
           เน้นการเสริม วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสีเขียว สำหรับผู้บริหาร  ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
14. รมว.วท.เป็นประธานเปิดตัวระบบจัดการฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (LCI)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 65 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ไทยเดินทางไปสู่การมีสินค้าสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว และสังคมสีเขียวได้ในอนาคต    ...
อังคาร, 25 มกราคม 2011
... 1. นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก (ASEAN Innovation for Global Market) 2.สังคมดิจิทัล สื่อใหม่และเครือข่ายสังคม (Digital Economy, New Media and Social Networking) 3. เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)  ...
เสาร์, 18 ธันวาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป