กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีล้ำยุค

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [อบรมครูวิทย์, มิลฟอร์ด, 23 กค.57, เทคโนโลยีล้ำยุค]  ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
...  โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ...
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012
... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” หรือ Frontier Science โดยนำความรู้ที่ทันสมัย ล้ำยุค นอกเหนือจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ถ่ายทอดให้แก่นักเรียบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้า ...
พุธ, 13 มิถุนายน 2012
5. การอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือของครูวิทยาศาสตร์ และเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 30 พฤษภาคม 2012
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อให้ครูสอนวิทยาศาสตร์มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค  นอกเหนือจากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ...
ศุกร์, 25 พฤษภาคม 2012
... นำร่องในจังหวัดนครราชสีมา ระดมนักวิชาการระดับแนวหน้าร่วมเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีล้ำยุค ระหว่างวันที่ 29 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2553 โดยมี ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป