กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีทางการแพทย์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ รางวัลโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2550 ของคณะกรร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, เทคโนโลยีทางการแพทย์]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... 0.2 รวมถึงการจดสิทธิบัตรต่างๆ ยังมีจำนวนที่น้อยมาก แต่เรายังได้เห็นการทิศทางที่ดีในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งมีจีดีพีประมาณ 6 แสนล้าน กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย กระแสการส่งเสริมสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมมากขึ้น   การใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ โดยนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาโรคร่วมกัน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประกอบกับเด็ก   เกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
...  การใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ โดยนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาโรคร่วมกัน จะช่วยลดต้นทุนในการรักษาและการนำเข้ายาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังอาจช่วยพื้นฟูสภาพร่างกายให้หายจากการเจ็บป่วยได้เร็วกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียว ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ TCELS ได้ขับเคลื่อนมาอย่างเข้มแข็ง มีผลงานออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบสตาร์ทอัพ ในเทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคต ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
...  นางรัตนา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกรอบกว้างคือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์ การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  การจับคู่ธุรกิจของเครือข่ายของ ...
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
... กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ กลุ่มพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคการผลิต กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ...
ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
9. เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
       ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานแพร่หลายในการวินิจฉัย และรักษาทางการแพทย์  และรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยและใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้เพียง ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
10. เตรียมพร้อมตื่นตา ตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... แสดงโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ และสาเหตุอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ timeline วิวัฒนาการทางการแพทย์ทั้งเรื่องยาและการรักษาที่เป็นครั้งแรกของโลก 4 นวัตกรรมทางการแพทย์ High Light เครื่อง ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป