กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เดินหน้าประเทศไทย

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
71. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 14 กรกฎาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี https://youtu.be/6wc7jHr_Nr0?t=11m40s
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
72. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มิถุนายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
ชุบชีวิตยางพาราไทย
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
73. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 24 พฤษภาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
74. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 23 มีนาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Talent Mobility เพิ่มโอกาสการวิจัยและพัฒนา
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
75. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 21 มีนาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
เดินหน้าแสงซินโครตอน
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
76. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 23 ตุลาคม 2557
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
ศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ บูรณาการสู้ภัยพิบัติ
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
77. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 9 กันยายน 2557
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
เดินหน้านโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พุธ, 26 สิงหาคม 2015
  ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย    ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558  เวลา 18.00 น.   ออกอากาศทางสื่อโทรทรรศน์ทุกช่องกว่า 200 ช่อง    ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
79. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 4) รายการเดินหน้าประเทศไทย และได้มีพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น และเป็นไปตามแนวนโยบายเดียวกัน  ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558  เวลา 18.00 น. ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ทุกช่องกว่า 200 ช่อง           6 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันทันตกรรม ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป