กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เดินหน้าประเทศไทย

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 9
 ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  เวลา 08.30 น. ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ช่อง NBT       ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
62. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 8 กันยายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
63. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 2 กันยายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
64. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 1 กันยายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
65. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 25 สิงหาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
66. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 20 สิงหาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน พ้นแล้ง-พ้นท่วม
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
67. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 12 สิงหาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทย
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
68. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 6 สิงหาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
มิติใหม่การศึกษา
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
69. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 30 กรกฎาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
ความสำเร็จของการช่วยเหลือ SME ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
70. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 16 กรกฎาคม 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
อุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลทัน
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป