กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เซรามิก

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
71. การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติต้นแบบกระเบื้องมวลเบาจากเศษแก้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... หาง่าย สำหรับงานอุตสาหกรรม คือ ผงแก้วจากเศษแก้วเหลือใช้ ปูนขาว ซึ่งมีคุณสมบัติพอซโซลานิกเป็นส่วนผสม ผ่านกระบวนการบ่มให้ความร้อนด้วยไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวดที่อุณหภูมิและความดัน สูง ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไปที่ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากในการเผา ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
72. อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... อุตสาหกรรม : การผลิต         การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิต สาขาผลงาน :  เซรามิก ชื่อผู้ผลิตผลงาน : นางวรรณา ต.แสงจันทร์ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
73. อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
การจัดการวัสดุเหลือทิ้งโดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นหนึ่งใน วิธี 3R (Reduce, Reuse, and Recycle)เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะการใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและวิกฤตพลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป