กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เซรามิก

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
61. โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... ทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพ    และเซรามิกก็เป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่ทรงริเริ่ม    จากเดิมที่ราษฎรไม่มีความรู้ใด ๆ ในงานผลิตเซรามิกเลย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เริ่มเข้าไปสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... นำเปลือกหอยเชอร์รี่เป็นวัสดุตั้งต้นสำหรับอิฐบล็อกประสาน        3.     การทำเซรามิกจากเปลือกหอยเชอร์รี่        4.     ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
63. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
... ๆ เช่นโครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ เขื่อนเซรามิก ปุ๋ย บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณกลาง หาก วท.ร่วมมือกับส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น     2.4) การจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2553 ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
... (3) บ้านซึ่งเป็นแล็ปในสวนธรรมชาติ มีผลงานวิจัยของ วศ. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวหอมนิล  น้ำยาล้างงานจากสมุนไพร ภาชนะเซรามิก  วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ  วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติถึงปัจจุบัน ...
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
65. เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนจักรกลขนาดจิ๋วเพื่ออุตสาหกรรมใน อนาคต
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
... จึงเหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนจักรกลขนาดจิ๋วที่ต้องการความแม่นยำสูง โครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้สามารถใช้เป็นแม่พิมพ์ในการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง เป็นต้น ประโยชน์ของผลงาน     ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
66. ด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนได้แก่ 1) ผลึกเซรามิกประเภทเพียโซอิเล็กทริกเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนระดับ อัลตราโซนิก ทำให้เนื้อเลนส์แก้วตาที่เป็นต้อกระจกแตกสลาย โดยการสั่นสะเทือนดังกล่าวจะใช้ความถี่ที่ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
67. หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1kWผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนแหล่งที่อยู่อาศัย ชุมชนขนาดเล็กที่ห่างไกลจากโรงงานไฟฟ้า โครงการวิจัยนี้ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างและทดสอบหน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อ เพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 1 kW และมีเทคโนโลยีเซรามิกส์ขั้นสูงในการขึ้นรูปและประกอบสแต็กเซลล์เชื้อเพลิง ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
68. สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นเคลือบซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 800 - 1100 องศาเซลเซียส และส่วนใหญ่เป็นเคลือบที่มีส่วนผสมหลักจำพวกฟริต (Frits) หรือ ตะกั่ว ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
69. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ในแง่วัสดุศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาระหว่างสมรรถนะการป้องกันภัยคุก คามที่รุนแรงขึ้นให้สมดุลกับน้ำหนักที่ต้องเบาลง ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเซรามิก โลหะและโพลิเมอร์ ต้องพิจารณาข้อดีและข้อด้อยในสภาวะการใช้งานที่ความเร็วระดับขีปนะ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
70. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเสียในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมวัสดุเพาะปลูก (hortimedia) และวัสดุรูพรุนเพื่อ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... Ecocera ของเอ็มเทคประสบความสำเร็จในการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าและตะกอนน้ำทิ้งจาก โรงงานอลูมิเนียมมาพัฒนาเป็นมัลไลท์เซรามิกส์ และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการเฉพาะอย่าง ได้แก่ ถ้วยครูซิเบิ้ลแผ่นรองเตาเผา ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป