กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เซรามิก

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
51. พิเศษกว่าทุกปีผนวกงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (TechnoMart)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เช่น เซรามิก การผลิตกาบกล้วย เหล็กน้ำพี้ เป็นต้น ในส่วนของ High Light คือ นำเสนอกระบวนการผลิตผ้าไหมแพรวา ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน้ำ การผลิตใบหม่อนให้ได้คุณภาพ กลางน้ำ เทคนิคการเลี้ยงไหมในครัวเรือน และปลายน้ำ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากมายมหาศาล ทั้งในด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิก ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... การเลี้ยงสัตว์ ผ้าและสิ่งทอ การผลิตสมุนไพร พลังงานทดแทน การจัดการของเสีย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เซรามิก การผลิตกาบกล้วย เหล็กน้ำพี้ เป็นต้น ในส่วนของ High Light คือ นำเสนอกระบวนการผลิตผ้าไหมแพรวา ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ชี้แจงกรณีข่าวเผยแพร่ของกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการทดสอบกระเบื้องเซรามิกปิดให้บริการนั้น ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
55. วศ./ก.วิทย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เดินหน้าสร้างตลาดเซรามิกใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
ผลักดันสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวรองรับ AEC            ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกไทยประสบปัญหา จากคู่แข่งในต่างประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดในราคาที่ถูกกว่า ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
56. Fogging machine hitech เครื่องพ่นหมอกไฮเทค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Fogging machine hitech เครื่องพ่นหมอกไฮเทค         มีคุณสมบัติในการผลิตไอน้ำขนาดเล็กเพื่อให้คล้ายคลึงกับหมอกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เพื่อช่วยเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ โดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนด้วยหัวทรานสดิวเซอร์ที่ทำมาจากสารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก ...
เสาร์, 15 มิถุนายน 2013
... และศูนย์ทดสอบของกรมฯ อาทิ  ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว  ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร  ศูนย์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  ของเล่น   เซรามิก   รวมทั้งศูนย์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  เวลา 10.45 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จ.ลำปาง  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
... นอกจากนี้ ในด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสากรรมที่ต้องวัดอุณหภูมิต่ำๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่ต้องวัดอุณหภูมิสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กหรือเซรามิก ก็ได้ใช้ประโยชน์จากการวัดอุณหภูมิเชิงแผ่รังสีในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นกัน ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
... และหลังจากนั้นเราก็ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาจนเกิดวันนี้ขึ้นมาที่เรานำมาส่งมอบกองทัพภาคที่ 3 วันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 เทคโนโลยีหลักที่นำมาใช้ในการผลิตคือเซรามิกส์อลูมินา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเสื้อเกราะนี้  ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป