กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เซรามิก

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 8
21. เทคโนโลยีเซรามิก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เซรามิก]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
22. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, เซรามิก]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
23. ฐานข้อมูลเซรามิก
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, เซรามิก, ทุน, สืบค้น, อุตสาหกรรม, บริการ, ข้อมูล, วิจัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... ได้แก่ อุตสาหกรรมแก้ว กระเบื้อง เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ อาหาร เป็นต้น              ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
25. อุตสาหกรรมเซรามิก
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... ชุดกรองเซรามิก ชุดกรองถ่านกัมมันต์ ชุดกรองใยแก้วพร้อมระบบไซโคลนประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ดักฝุ่นละอองก่อนไปออกสู่บรรยากาศ ซึ่งปัจจุบันผลิตจำหน่ายไปแล้วประมาณจำนวน 10 เครื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลต่อไป" ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... เซรามิก  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เนื้อดินและเคลือบไฟต่ำ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ สำหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง การวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
28. การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
...  สาขาอาหาร และสาขาเซรามิกยุคใหม่ เป็นต้น       “พันธกิจ ของ วว. มุ่งเน้นการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จากการเข้าร่วมโครงการภาคีบัณฑิตฯ และเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
30. Clipping วท ประจำวันที่ 20 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 11 ภาพข่าว เพิ่มมูลค่าเซรามิก     ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป