กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชียงใหม่

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [สิ่งแวดล้อม, เชียงใหม่, Kids Making Sense]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ดาวเทียม, ไฟป่า, เชียงใหม่]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [วีระพงษ์ แพสุวรรณ, คณะกรรมการร่วมไทย-จีน, คุ้มขันโตก, เชียงใหม่, เฉา เจี้ยนหลิน]  ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
Tags: [อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์, ศวภ, เชียงใหม่, บูรณาการ]  ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
Tags: [มหกรรมวิทย์ 2557, เชียงใหม่]  ...
พุธ, 27 สิงหาคม 2014
Tags: [งานมหกรรมวิทย์ 2014, เชียงใหม่]  ...
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014
Tags: [TCELS, เชียงใหม่, สัมมนา, Roles of Life Sciences in Regional Development]  ...
อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2014
Tags: [สัมมนา, สัญจร, เชียงใหม่, ดอยอินทนน, สดร.]  ...
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013
Tags: [นาโน, ผ้าทอ, 20 มิ.ย. 56, เชียงใหม่]  ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
Tags: [เชียงใหม่, รมว.วท., ราชการ, 26 ธ.ค. 55]  ...
พุธ, 02 มกราคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป