กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชียงราย

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... โดยในปี 2557 นี้ ปส. มีแผนขยายการติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยฯ ทางอากาศเพิ่ม ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย หนองคาย ภูเก็ต              สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งหมดนี้ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
... ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนและเชียงราย การเกิดขึ้นของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
...  นายวรภพ  จันทโรทัย จ. เชียงราย            แจ้งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคำขวัญอีก ...
ศุกร์, 11 ตุลาคม 2013
... โดยในปี 2556 นี้ ปส. มีแผนขยายการติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยฯ ทางอากาศเพิ่ม ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย หนองคาย ภูเก็ต          สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งหมดนี้ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... และนวัตกรรม บูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวง ซึ่งได้เปิดโครงการนำร่องด้วยการยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และน่าน ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
46. ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยอาศัยการทำงานลักษณะบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวง เน้นการยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ณ.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำใยได้เดินทางเข้าพบและมอบช่อดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ...
อังคาร, 09 กรกฏาคม 2013
48. “ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... (สวทช.) มีแผนดำเนินการในระหว่างปี 2556 – 2558 ในชุมชนต้นแบบ 10 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อพัฒนาระบบการผลิตลำไย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
49. กระทรวงวิทย์ฯ ใช้เทคโนโลยี เบิกฤกษ์บุกตลาดอินเดีย คาดเปิดล็อตแรก 30,000 ตัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เพราะฉะนั้นวิธีการดังกล่าวเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านแบบครบวงจร โดยนำร่องชุมชน 10 แห่งในพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
... นายวรวัจน์ รมว.วท. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการในอีก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดย นายวรวัจน์ เชื่อว่า เมื่อสามารถบริหารจัดการลำไยได้อย่างครบวงจรแล้ว ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป