กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชียงราย

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... สำหรับจังหวัดอื่นๆ ได้รับรายงานว่าสามารถสังเกตฝนดาวตกเจมินิดส์ได้ชัดเจนไม่แพ้กัน เช่น ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม แพร่ พิจิตร พิษณุโลก บางแห่งสามารถเห็นเป็นลูกไฟด้วย เช่นที่จังหวัดเชียงราย   ...
จันทร์, 15 ธันวาคม 2014
... 5.  ในปี 2556 ได้มีการดำเนินงานดังนี้                5.1 การศึกษาดูงานจัดการน้ำชุมชน และสถานีโทรมาตร ที่จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานจัดการน้ำชุมชนที่ ...
เสาร์, 29 พฤศจิกายน 2014
... จังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมหลักเรื่องสัปรด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมหลักเรื่อง งา จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรมหลักเรื่อง การสร้างโรงรมลำไย  จังหวัดพะเยา ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
... ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้ (เช่น จังหวัดเชียงราย)      - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ   ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
35. ศวภ. 1 ประชุมเครือข่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง , เชียงใหม่ , เชียงราย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์แม่ฟ้าหลวง และมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
36. สดร. มั่นใจ แผ่นดินไหวไม่กระทบหอดูดาวแห่งชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ที่ระดับ UBC (Uniform Building Code)  Zone 2  สามารถรองรับการสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมามีศูนย์กลาง ณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากหอดูดาวแห่งชาติค่อนข้างมาก ...
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
37. GISTDA เจ๋ง ส่งเจ้าหน้าที่ลุยบ้านเกิดแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ดังนั้น จึงเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวที่จะผลักดันให้ "กิจกรรม GISTDA เพื่อบ้านเกิด" เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน           GISTDA พร้อมลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดระดมความคิดร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อหาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาท้องถิ่น ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
... เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, สุรินทร์, ชลบุรี, ระยอง, และลพบุรี  เพื่อให้สถานปฏิบัติการทางรังสีที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย  ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
40. สดร. อบรมครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ปัจจุบันกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล เชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ เลย ชลบุรี และเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป