กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชียงราย

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ปัญหาของการเกิดมอดเจาะผลกาแฟระบาดในพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทยมีรายงานการระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีระบาดใน 4 พื้นที่หลักคือ (1) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ...
เสาร์, 14 มีนาคม 2015
... จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
... ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ...
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
...     -  ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการดำเนินงานดังนี้ 1.การศึกษาดูงานจัดการน้ำชุมชน และสถานีโทรมาตร ที่ จ.เชียงราย และศึกษาดูงานจัดการน้ำชุมชนที่ จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย 2.การแลกเปลี่ยนนักวิจัยมาปฏิบัติหน้าที่ที่ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
...        อันดับที่ 5  :   นักวิชาการชี้แผ่นดินไหวเชียงรายแรงสุดในรอบพันปี ในช่วงเย็นของวันที่ 5 พฤษภาคม ได้เกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.3 ริกเตอร์ โดยนักวิชาการด้านแผ่นดินไหวกล่าวว่าเป็นการเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือที่รุนแรงที่สุดในรอบหนึ่งพันปี ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
26. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 18 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไปณจังหวัดระยองตราดแพร่ร้อยเอ็ดและเชียงราย 3      กล่องที่ 3. วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนความรู้เป็นความมั่งคั่งเสริมกำลังแข่งขันให้เมืองไทยของขวัญชิ้นแรกโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
27. โครงการชุดทดสอบความกระด้างในน้ำเพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ)
... จำนวน 3,000 ชุด สถานที่  :  จังหวัด บึงกาฬ หนองคาย ขอนแก่น ยโสธร เชียงราย แพร่ ลำปาง สระบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ลำปาง เชียงราย 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา 3) ภาคตะวันออก ดำเนินการในจังหวัดจันทบุรี ตราด 4) ภาคใต้ ดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
29. โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  2557         2. เชียงราย วันที่ 21 - 22 มกราคม 2558 ใต้    สตูล   วันที่ 15 - 16  มกราคม 2558  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
30. โครงการ GISTDA เพื่อชุมชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากร)
...  ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย    จุดเริ่มต้น - ตำบลดอนศิลา มีปัญหาความยากจนของคนในชุมชน เนื่องจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ทำให้มีแนวโน้มการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่และสวนผลไม้ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป