กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชียงราย

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริการด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชม โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าไปสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... Gate Monitor     ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวมทั้งมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู การพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของพลังงานปรมาณู ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
13. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... แห่งใหม่ที่เชียงราย      The Nation 5B  ...
พุธ, 13 มกราคม 2016
... 67 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกลำไยกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งปลูกลำไยที่สำคัญคือจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ และน่าน นอกนั้นปลูกในภาคอื่นๆ เช่น เลย จันทบุรี และสระแก้ว ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
...  http://science.buu.ac.th/sciweek32/ 15 มรภ.เชียงราย http://science.crru.ac.th/#4 16 มรภ.กำแพงเพชร ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
17. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 1,10 นร.ไทยดังผงาดโลกเป็นเด็กจากเชียงรายคว้ารางวัลยอดแชมป์งานวิจัยวิทย์-ที่สหรัฐ ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... จ.เชียงราย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากรางวัล First Physical Science Award  จาก Sigma Xi, The Scientific Research Society โดยทั้ง 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารวม 5,000 เหรียญสหรัฐ และยังได้รับเงินรางวัลชนะเลิศประจำสาขาการแข่งขันอีก ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
19. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ 1,10 นร.เชียงรายเจ๋งจริงๆคว้ารางวัลยอดแชมป์ประกวดวิทย์ฯ ที่สหรัฐ    ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก และลำปาง เข้าร่วม นอกจากนี้ยังให้บริการแผนที่แบบออนไลน์และข้อมูลความรู้ต่างๆ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป