กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิดชู

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ลอรีอัล เชิดชู 4 นักวิทยาศาสตร์ไทย
(4 Cluster/ท่องแดนวิทยาศาสตร์)
... และมีนักวิจัยสตรีของลอรีอัลที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองท่านด้วยกัน ทั้งนี้ ลอรีอัล ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อเชิดชูเกียรติของนักวิจัยสตรีผู้อุทิศตนพัฒนาประเทศผ่านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเป็นประจำทุกปี ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
... เชิดชูงานวิจัย                             ยกระดับสังคมไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ...
เสาร์, 19 ตุลาคม 2013
43. ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...           รางวัลที่ 3    "กระทรวงวิทยาศาสตร์  สร้างชาติด้วยความรู้  เชิดชูงานวิจัย                             ...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
...  กรุงเทพฯ 469 กระทรวงวิทยาศาสตร์  สร้างชาติด้วยความรู้ เชิดชูงานวิจัย   ...
ศุกร์, 11 ตุลาคม 2013
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
46. รมว.วท. มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องการผลักดันงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
47. งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๒. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ...
เสาร์, 30 มีนาคม 2013
... ได้แก่ คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล เจ้าของกิจการ บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด และด้านศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคมลอย โดย คุณอัมพร จันทร์ถา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ปราชญ์ท้องถิ่น ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
49. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
... รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม    พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย    พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
50. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2555
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ...
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป