กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิดชู

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... นายนิรุจน์ อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
... แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย และดร.สิรินาฏ ...
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
... และต้องการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้กับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป  ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
34. วท.จัดงานยกย่องนักวิจัยไทย สร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มาเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยสตรีดีเด่นของภูมิภาคอาเซียน ที่มีผลงานทั้งในด้านการวิจัยจนถึงการนำเอามาใช้ประโยชน์ได้จริง  และ ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ ไบโอเทค ได้รับรางวัล The ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
... (สสวทท) จัดพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – Green Packaging โดยมี นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในมอบประกาศเชิดชูเกียรติ ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... มาทดสอบกับกลุ่มลูกค้าในตลาดจริง จนสามารถพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการยกย่องเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สร้างผลงานนวัตกรรมให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานระดับประเทศต่อไป โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ...
ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014
... การหล่อโลหะพระบรมราชานุสาวรีย์ โดย นายสมควร อุ่มตระกูล นายภราดร เชิดชู ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และ พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นผู้ออกแบบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ข่าวโดย ...
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
... เชิดชูงานวิจัย                             ยกระดับสังคมไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
40. สนช. ประกาศ 10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... รวมทั้งเชิดชูเกียรติบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมที่มีความโดดเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป             นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป