กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิดชู

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... จะมีข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุราชการ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานจนเกิดคุณูปการให้แก่หน่วยงาน สมควรที่จะได้รับการยกย่อง เชิดชู และตอบแทนความดี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทุกภาคส่วน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยได้หยิบยกคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาผลกระทบในมิติต่างๆ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
24. Cilpping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 20 เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ    ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
25. Cipping วท. ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  11 ภาพข่าว เชิดชูเกียรติ       ...
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015
...  ด้านเอกชนอย่าง สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย โดย รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชูนายกสมาคมนิวเคลียร์ฯ กล่าวว่า“งานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายให้ชาวไทยและทั่วโลกตระหนักว่า เทคโนโลยีความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... โดยตั้งเป้าผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน จำนวน 5,000 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก       รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนิวเคลียร์ฯ ดำเนินงานด้านการพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
     วันนีี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... 2 มูลค่ารางวัล 200,000 บาท ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... 200,000 บาท ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม ...
อังคาร, 30 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป