กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิงยุทธศาสตร์

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [ผลงานรัฐบาล, ความร่วมมือ, ต่างประเทศ, เชิงยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... Startup เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจผนวกกับไอที กระทรวงฯ มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... หรือ สะเต็ม (STEM) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านการพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... นั้นเห็นว่า ทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) นับเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงทรัพยากรจากต่างประเทศเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆได้ นอกจากนี้ ทูตวิทยาศาสตร์  ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ...
พุธ, 27 มกราคม 2016
...   รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
6. โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความร่วมมือกับหลาย ๆ ประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ อาทิ ญี่ปุ่น โดยมีความร่วมมือด้านการสนับสนุนทุนทางด้านพัฒนานโยบาย ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผังเมือง น้ำ และอุบัติภัย เป็นต้น          ส่วนความร่วมมือต่างประเทศ ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ได้มีการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น นอกเหนือจากความร่วมมือระดับหน่วยงาน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ได้มีการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น นอกเหนือจากความร่วมมือระดับหน่วยงาน อาทิ ญี่ปุ่น มีความร่วมมือด้านการสนับสนุนทุนทางด้านพัฒนานโยบายเทคโนโลยี Climate Change ความร่วมมือพัฒนาวิศวกรคุณภาพ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... & Development และ Technology Transfer  นอกจากนี้   ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560  ประเด็นการปฏิรูป วท.ตามบัญชาของรองนายกรัฐมนรัฐมนตรี ...
พุธ, 16 ธันวาคม 2015
... ซึ่งเน้นรายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยเน้นหนักที่การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง โดยจัดแบ่งออกเป็น 6 แผนยุทธศาสตร์ แผนงบบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป