กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
...  หรือ ทปอ. ประกอบด้วย 27 มหาวิทยาลัย และร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศ อีก 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นสิริมงคลแก่ผมและคณะรัฐมนตรีอย่างสูงสุด ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
...         ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า “กล้องโทรทรรศน์ที่ติดตั้ง ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
55. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ศูนย์ไบโอเทค / สวทช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
56. Clipping วท ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 เปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   บ้านเมือง  ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
... เราจะร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับ “กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด” ได้มีการจัดทำสถิติ ความร่วมมือร่วมใจของปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้อีกด้วย ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
... และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง    ...
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015
... กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
60. Clipping วท ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 16 สวทช.ผลิตการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ     ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป