กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
21. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
  รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
23. พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา Ch7
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
  พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา Ch7    ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
... Startup ณ ห้องกระจก ชั้น ๖ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙    ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
25. ปลายพฤษภา ดาวอังคารสว่างสุกใสใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา, ธนกฤต  สันติคุณาภรต์        ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... รวมทั้งองค์กรท้องถิ่น จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขึ้น เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยา โดยรูปแบบของการจัดแสดงจะเน้นข้อมูลทรัพยากรสำคัญๆ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” ต่อจากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานในโซนเทิดพระเกียรติ อาทิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ฉะเชิงเทรา ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว/ นครราชสีมา ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สงขลา ที่ลานชมวิวนางเงือก ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งได้มีการรับการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... ช่วยเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในการใช้ไอซีทีจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาครูยุคใหม่อย่างน้อย 1,200 คน/ปี และสามารถขยายผลโรงเรียนในท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 120 แห่ง และร่วมสร้างบทเรียนออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป