กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เฉลิมพระชนมพรรษา

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สำนักงาน ก.พ. จะได้เผยแพร่รณรงค์ให้ข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ...
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013
...           สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นที่ตั้งของ “สวนสมุนไพร วว. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่ง วว. จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 กับพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” 5-9 ส.ค. นี้ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ            ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัด ร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ...
จันทร์, 12 สิงหาคม 2013
... เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
... ของกระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัดร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2556 ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
47. เปิดตัว "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
        วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องโถง ...
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 5 ธันวาคม) หรือ วันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ แพรสุวรรณ  ...
อังคาร, 04 ธันวาคม 2012
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เพื่อบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
จันทร์, 12 พฤศจิกายน 2012
... อาทิ นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
ศุกร์, 07 กันยายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป