กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เงินลงทุน

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... เท่า และเงินลงทุนน้อยกว่าปกติ    โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งได้ 6 ด้าน คือ ด้านน้ำ ด้านดิน  ...
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
32. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ดำเนินการใน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)พบปัญหาการรั่วไหลของไอน้ำที่ Stream Trap จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม Stream Trap เพื่อลดการสูญเสียไอน้ำ ใช้เงินลงทุน 16,200 บาท สามารถลดการสูญเสียได้ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
33. สวทช. ร่วมทุนเอกชนตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ  แต่เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมต้องอาศัยเงินลงทุนสูงด้วยเหตุนี้  ไบโอเทค จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบที่ไบโอเทคร่วมงานกับสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2009
... สร้างงาน โดยการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ เช่น สนับสนุนเงินลงทุนในการสร้างอาชีพใหม่ ตามความต้องการของตลาด   -      ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาคนตกงาน ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป