กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เงินลงทุน

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. นายกรัฐมนตรี ย้ำ โครงการใหญ่ของรัฐเน้นนวัตกรรมไทยเป็นหลัก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1% ของ GDP      ในส่วนของการสร้างตลาดนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการนำผลงานวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ภาคเศรษฐกิจ แต่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เพื่อลด “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” ...
จันทร์, 12 มกราคม 2015
...  มีรูปแบบความสำเร็จแล้วที่จังหวัดตรัง โดยนวัตกรรมนี้สามารถเผยแพร่และขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ใช้เงินลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2 ล้านบาทต่อแห่ง ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี ณ ปัจจุบัน ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ในระดับที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันเป้าหมายคือ 1% ของ GDP เท่ากับ 110,000 ล้านบาท การที่จะไปถึงเป้าหมายเป้าหมายดังกล่าวได้ ภาคเอกชนจะต้องลงทุนมากกว่า โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
... ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งคิดเป็นเงินลงทุน ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
... เป็นประธานเปิดโครงการ “Smart Thailand via ITS Empowering by MOST กระทรวงวิทย์ฯ บูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะ เอื้อความสุขคนไทย...ก้าวไกลไปอาเซียน” ปูทางแก้ไขปัญหาจราจรที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และได้รับพิสูจน์จากนานาประเทศว่าสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ในระดับประสิทธิภาพสูง ...
เสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2013
... ต่อไปเราจะมีเป้าที่ชัดเจนขึ้น ทั้งผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุนเงินลงทุน จนสามารถนำไปแข่งขันได้ โดยดึงนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศลงมาเสริมให้อย่างเป็นระบบ และต่อไปการสนับสนุนก็ไม่มีข้อจำกัด แต่อะไรที่เป็นยุทธศาสตร์เราจะช่วยจนสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ...
อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013
... เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กับภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ซึ่งยังขาดความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาอย่างมาก ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
28. ก.วิทย์ฯ จับมือมหาดไทย เปิดตัวคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า  ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงนี้ มีประโยชน์คือ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า สามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก และใช้เงินลงทุนต่ำ ไม่ถึง 20 ล้านบาท  ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
... ข่าวสาร ทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอการวางสายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และเวลานาน และประโยชน์ของ ...
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
30. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
... โดยเฉพาะในชนบท           - สร้างงาน โดยการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ เช่น สนับสนุนเงินลงทุนในการสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของตลาด           ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป