กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เคลือบ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... 21 วัน  จึงได้นำเอาผักปวยเล้งมาเป็นองค์ประกอบหลักในพัฒนาสูตรตำรับได้เป็นยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์มแบบธรรมดา (plain-coated tablet) และตั้งชื่อว่า Braini-Tab” ซึ่งความร่วมของ วว. และบริษัท นอกจากจะสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยและสร้างความมั่นคงของประเทศแล้ว ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
42. ฉาบนาโนลงร่มบ่อสร้าง
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... และไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากร่มกันฝนจะมีการเคลือบน้ำมันผสมสีลงไปบนผ้าหรือกระดาษที่ใช้บุตัวร่มเพื่อป้องกันน้ำ จึงมีกลิ่นสีติดอยู่ด้วยซึ่งลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มต่างประเทศจะค่อนข้างกังวลในเรื่องของสารตะกั่วตกค้าง ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
43. วท. เปิดบ้านซินโครตรอน ดึงงานวิจัยโชว์คณะ รมว.วิทย์ฯ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ไข่มุกสีทอง เครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทัศน์สำหรับหอดูดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ฝีมือคนไทย และได้ชมสถานีทดลองต่างๆ ที่อยู่รอบๆ วงกักเก็บอิเล็กตรอน โดยสถานีทดลองเหล่านี้มีชื่อเรียกตามสิ่งที่ทำการวัด ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
44. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... โลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับโลหะที่ใช้ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร พิษของโลหะหนักเหล่านี้มีผลต่อระบบประสาท และทำให้การทำงานของอวัยวะภายในผิดปกติ  ในกรณีกระป๋องโลหะเคลือบแลคเกอร์อาจมีสารบิสฟีนอล เอ (BPA) ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
... ขณะที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบยางเพิ่มความคงทน และเพิ่มมูลค่าจากถุงมือผ้าธรรมดาราคา 10 บาท เคลือบยางมูลค่าเพิ่มเป็น 30-40 บาท และขณะนี้ วว.กำลังศึกษาการพัฒนาวัสดุยางเชิงประกอบสำหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
46. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรรวมถึงขนาดที่เล็กกว่านี้ ผลงานจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)และกิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอยคือ ถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่จะมาเติมเต็มความสุขต้อนรับวันเด็กแห่งชาติในวันที่ ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
  โครงการการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...  - โครงการพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวมะม่วงที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  - โครงการพัฒนาการผลิตสารกรองสารปนเปื้อนในน้ำเพื่อการบนริโภค   5. กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา  ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
49. ก.วิทย์ ยุติข่าวลือ “นาซ่าบอกโลกจะมืด 6 วัน” แถลงยันไม่จริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จึงยังทำให้มีหลายคนที่ยังเคลือบแคลง โดยมีการโทรศัพท์มาสอบถามมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์  จึงขอให้รายละเอียดที่เป็นจริงเพื่อยุติข่าวลือดังกล่าว ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... สซ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งอยู่  ณ จ.นครราชสีมา โดยได้รับทราบภารกิจสำคัญของ สซ. และผลสัมฤทธิ์ในการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มาพัฒนาสร้างเครื่องเคลือบกระจก และได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเคลือบกล้องโทรทัศน์ดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ...
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป