กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เคลือบ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... เพื่อศึกษานิเวศวิทยาของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ และใบไม้แห้ง ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อหวอดของปลากัด รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอดปลากัด เพื่อนำไปเป็นวัสดุเคลือบในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
12. เครื่องเคลือบกระจก...ครั้งแรกกับฝีมือคนไทย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : เครื่องเคลือบกระจก...ครั้งแรกกับฝีมือคนไทย    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... เซรามิก  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เนื้อดินและเคลือบไฟต่ำ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ สำหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง การวัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... ซึ่งมีปัญหาที่ทำให้คนไม่อยากใช้ คือ มีกลิ่นเหม็นและน้ำเป็นฝ้า และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้น จึงมีการวิจัยโดยใช้สารซีโอไลท์ (Zeolite) ที่มีรูพรุนหรือโพรงที่ต่อเชื่อมกันอย่างเป็นระเบียบในสามมิติมาจับคู่กับสารทีมีฟอสที่ใช้เคลือบทรายอะเบทในอัตราส่วนที่เหมาะสม ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... 75%  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าของน้ำยางข้นได้ถึง 10 เท่าตัว   ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ำยางสด ได้แก่ 1.ถุงมือผ้าเคลือบยาง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางได้มากขึ้นกว่า 10 เท่า ด้วยน้ำยาง 1 กิโลกรัม ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... เพื่อบำรุงผม หนังศีรษะ ผิวพรรณ และอาหารเสริมทางการแพทย์ รวมไปถึงพัฒนาเป็นสารตั้งต้นสำหรับยารักษามะเร็งได้อีกด้วย ถุงมือผ้า-หมอนเคลือบยางพาราเพิ่มมูลค่า           ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
...         นอกจากนี้ ความสำเร็จของ “ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา” ยังจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแปรรูปจากยางพาราทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางออกขายสู่ตลาดสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำยางสดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสภาวะที่ยางพารามีราคาตกต่ำ ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
... เช่น โครงการถนนสีขาว โครงการเมืองสีเขียว เป็นต้น  สำหรับโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม นี้ โตโยต้า โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานผลิตและพ่นเคลือบสีรถยนต์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
19. Showcase ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราและยางบีบบริหารมือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
               Showcase ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางและยางบีบบริหารมือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดและบ่มเพาะธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
... ต่อด้วย ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางที่ผลิตจากยางพาราที่ได้รับบริการจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจทางด้าน วทน. ตามด้วยเครื่องสำอาง ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป