กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เคลือบเซรามิก

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, เคลือบไร้สารตะกั่ว, เคลือบเซรามิก]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. เคลือบเซรามิก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, เคลือบเซรามิก]  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
...  264. เมล็ดพันธุ์คะน้ายอดทอง 265. ชาบัวแดง 266. สบู่มะคาเดเมีย "โสภิตา" 267. หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน (Tukky Lamp) 268. ชุดขาตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบหันตามแสง (Multi Panel Solar) 269. การพัฒนาดินและน้ำเคลือบเซรามิก ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
4. สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    เคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นเคลือบซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 800 - 1100 องศาเซลเซียส และส่วนใหญ่เป็นเคลือบที่มีส่วนผสมหลักจำพวกฟริต (Frits) หรือ ตะกั่ว ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
5. เคลือบเซรามิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    เคลือบ คือชั้นแก้วบางๆ ที่ฉาบบนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกการพัฒนาเคลือบที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
6. เคลือบเซรามิก
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
     เคลือบคือชั้นแก้วบางๆ ที่ฉาบบนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกการพัฒนาเคลือบที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ใช้สอยแก่ผลิตภัณฑ์ ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
... อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้มีงานหัตถกรรมที่โดดเด่นคือ การทำเครื่องปั้นดินเผาเนื้อสโตนแวร์ที่มีการเขียนลายไทยบนผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ เช่น แจกัน จาน โถ ด้วยพู่กันที่มีความละเอียดงดงามประกอบการใช้สีเซรามิกและเคลือบเซรามิกที่มีลักษณะเฉพาะผ่านการเผาอุณหภูมิสูง ...
จันทร์, 07 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป