กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องอัดแท่งชีวมวล

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [วิศวกรรมย้อนรอย, เครื่องอัดแท่งชีวมวล, Biomass, แถลงข่าว]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
2. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquetting Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) 17.    เครื่องอัดแท่งชีวมวล 18.    เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยยางพารา ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
... โดยดึงภาคเอกชน และประเทศสมาชิกในโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APCTT-The Asian and Pacific for Transfer of Technology) พร้อมศึกษาดูงานความสำเร็จการพัฒนาเครื่องหีบน้ำมันจากสบู่ดำ และเครื่องอัดแท่งชีวมวล ...
อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
...  เครื่องอัดแท่งชีวมวล            ลำไยจะถูกเทออกจากถุง Big bag เพื่อส่งไปยังเครื่องอัดแท่งโดยสกรูลำเลียง ซึ่งระบบอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบนี้จะเป็นแบบ ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
5. ติดตามข่าวสารโครงการ"รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องอัดแท่งชีวมวลขึ้นได้เองในประเทศเป็นผลสำเร็จ จึงอยากจะนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาลำไยที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ จะได้ผลพลอยได้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง   ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2010
... โดยใช้เครื่องอัดแท่งชีวมวลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ให้ดำเนินการพัฒนาสร้างขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... เช่น เครื่องอัดแท่งชีวมวล เครื่องไตเทียม  เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวันด้วยกระบวนการไพโรซิส เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
... ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องอัดแท่งชีวมวล มั่นใจช่วยแก้ปัญหาลำไยอบแห้งค้างสต็อก ปี  2546 – 2547 กว่า 46,000 ตัน โดยการรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ขายเอาเงินเข้ารัฐบาลไม่น้อยกว่า 30 ล้าบาท เตรียมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... อุตสาหกรรมเซรามิก โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดแท่งชีวมวล ในโครงการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในการผลิตเครื่องจักรดังกล่าว ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดแถลงข่าว “โครงการเครื่องอัดแท่งชีวมวล(Biomass ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป