กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องประดับ

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [ลูกปัดแก้ว, เครื่องประดับ, SME]  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
2. เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินสีด้วยลายนูนต่ำที่มีความละเอียด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 49, ผลงานเด่น, เซรามิก, ดิน, เครื่องประดับ]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
3. เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, เครื่องประดับ, เซรามิก]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
4. เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, เครื่องประดับเซรามิก]  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2010
  ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ                   24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ท่องเที่ยว/บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์          วัสดุก้าวหน้า สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องประดับ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... เกษตรและประมง เครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น จัดแสดงในงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... จำนวน 260 แห่ง ใน 20 กลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ หัตถกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... ในจังหวัดเดียวกัน ในพื้นที่เดียวกัน ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าท่านทำผ้าขาวม้าเหมือนกันหมดก็ขายใครไม่ได้มากนัก แต่ถ้าท่านเอาผ้าขาวม้าไหม มาทำอย่างอื่นด้วย มาทำเป็นเครื่องประดับ ประดับบ้านบ้าง ทำกระเป๋า ประกอบกับหนัง ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... ในสัปดาห์ที่ 2 ของงาน “มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมก็จะมีการเปลี่ยนผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามา มีสินค้าหลายอย่างเข้ามาใหม่ สัปดาห์นี้จะเน้นเครื่องประดับแทนการจักสานและเครื่องปั้น ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป