กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องนุ่งห่ม

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

1. เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
... ได้แก่ เทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก พร้อมทั้งความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล รวมถึงการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีและการเชิดชูตัวอย่างที่ดี ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... และความพร้อมของเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก พร้อมทั้งความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ท่องเที่ยว/บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์          วัสดุก้าวหน้า สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องประดับ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (9) ดิจิทัล (10) การแพทย์ครบวงจร (11) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (12) อื่นๆ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)  โดยมีโครงการวิจัยที่เสนอเข้ามาให้พิจารณาเบื้องต้นในวันนี้ ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
... กสอ. ได้ดำเนินการพัฒนานำร่องใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ และความร่วมมือด้านบูรณาการการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
          จากกรณีข่าวไฟไหม้ปริศนาภายในบ้าน หมู่ที่ 15 บ้านมอสำราญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ต่อเนื่อง 6-7 ครั้ง ทำให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่นอน ตู้กับข้าว ห้องครัว ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... นอกจากนี้เราจะนำเทคโนโลยีนาโนที่ใช้ในเครื่องนุ่งห่มมาให้สถาบันเพื่อสอนให้แก่ชุมชนเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเรื่องของอาหารในอนาตคที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งเหล่านี้จะทะลักเข้ามามาก ฉะนั้นเราต้องตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าโดยการร่วมมือกันของหลายๆ ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
9. "มุ้งนาโน" กำจัดยุง ของนาโนเทค
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
... รวมถึงผลิตเครื่องนุ่งห่มกันยุงให้แก่ตำรวจและทหารในจังหวัดชายแดนได้           ความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ต้องกังวล เนื่องจากสารออกฤทธิ์ที่นำมาใช้ในการกำจัดยุง ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
10. เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
ฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติจากการเก็บเกี่ยวพืชฝ้าย ฝ้ายเป็นเส้นใยที่เก่าแก่ที่สุดในการเพาะปลูกมนุษย์กับร่องรอยของฝ้ายกว่า 7,000 ปีหายจากโบราณคดี ฝ้ายยังเป็นหนึ่งในเส้นใยธรรมชาติที่ใช้มากที่สุดในวันนี้อยู่กับผู้บริโภคจากทุกชั้นและประเทศสวมใส่และใช้ผ้าฝ้ายในหลากหลายของแอ ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป