กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องดื่ม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... 4 เท่า อีกทั้งยังได้แปรรูป “ลองกอง” ได้เป็น 5 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 1. เครื่องดื่มน้ำลองกอง 2. แยมลองกอง 3. เยลลี่ลองกอง  4.ลองกองลอยแก้ว  และ 5. ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง             ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... รังนกสีแดง มีปริมาณไนไตรท์42.3-1,574 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปมีปริมาณสารไนไตรท์ ตั้งแต่ไม่พบถึง 4.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรังนกในจังหวัดภาคใต้ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... จะรับประทานแบบสดหรือแบบสกัดก็ได้  เพียงแต่ขอให้ระวังเรื่องโสม ในท่านที่มีความดันโลหิตสูงและไม่ควรรับประทานร่วมกับชากาแฟและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 8. คีเลชั่น เป็นวิธีการล้างพิษโลหะหนัก ด้วยการฉีดสารเคมีเข้าไปในเลือด ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
54. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... OTOP ครั้งนี้ เน้นเทศกาลอาหารและผลไม้สดจากทุกจังหวัด โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าต้องการเห็นการนำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้สดมาจาก 77 จังหวัด โดยไม่ซ้ำกัน รวมทั้งต้องการให้มีการรับการสั่งซื้อผลไม้ล่วงหน้า ...
พุธ, 12 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป