กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องดื่ม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
...     ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดถึง 266 ราย (ร้อยละ 63) รองลงมา คือ กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... OTOP ต่อเนื่อง มีแนวทางการดำเนินงาน โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ  การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการผลิต สินค้า OTOP ทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... 2 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือพันธมิตรกว่า 19 แห่ง เดินหน้านำ 153 เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน ครอบคลุมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... ที่อาจจะอยู่ในกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารและเครื่องดื่ม อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ อาหารที่ผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรม) หรือการพัฒนากระบวนการ และโจทย์นวัตกรรมหมายรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
... สถานีที่ 25 ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ เล่นเกมคณิตศาสตร์ Sudoku สถานีที่ 26 เครื่องดื่มมอกเทลข้าวเพื่อสุขภาพ สถานีที่ 27 เสริมสวยน้องแก้ว สถานีที่ 28 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สถานีที่ 29 มหัศจรรย์สีแฟนซีขวดน้ำ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
16. สป.วท.จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สป.วท.และ สร.วท.เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 โดยในงาน สำนัก ศูนย์ และกลุ่มงานใน สป. ได้จัดเตรียมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มมาตั้งโต๊ะให้บริการ ทั้งมีมีการแสดงโขนเยาวชนมาแสดงให้ชม ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... จำนวน 260 แห่ง ใน 20 กลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ หัตถกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่         1.กลุ่มอาหาร และ เครื่องดื่ม เน้นให้ความรู้เรื่องคุณภาพสินค้า เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ รวมถึงแนวทาง ขับเคลื่อนธุรกิจ OTOP       2. ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... “พาลาทีน” (Palatyne) เป็นทางเลือกใหม่ของความหวานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
20. Showcase หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
         บ่ายวันนี้ (24 ตุลาคม 2558) ในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพร ที่คิดค้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
เสาร์, 24 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป