กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักร

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
... (วทน.) ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาแนะนำโครงการและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... และเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอัตโนมัติ”        “ระยะแรก สนช. ได้ดำเนินโครงการนำร่องในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือมีศักยภาพและความหนาแน่นของผู้ประกอบการด้านอาหารสูง ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
        22 เมษายน 2559  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าว ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... ผ่านกลไก “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” ให้บริการด้าน วทน. 6 เรื่อง ได้แก่ พัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร ครอบคลุมกลุ่ม OTOP      ทุกกลุ่ม ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... ก็ขอร้องเขา ช่วยเอาแรงงานไปได้ไหม บริษัทก่อสร้าง เพราะโครงการขนาดเล็กนี่ใช้แรงงานช่วยได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรมากมาย เพราะฉะนั้นใครที่ได้โครงการไป ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาก็เอาประชาชนเป็นแรงงาน ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... เราไม่สมารถจะให้อะไรต่าง ๆ มากมายหลายอย่างได้ ทุกคนก็ต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยเงินที่เรามีอยู่ ก็ใช้อย่างพอเพียง ทั้งนี้ หลายชุมชนนำไปสร้างร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ลานตากมัน ปั๊มน้ำมัน เครื่องจักรกล ฯลฯ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาแผลในช่องปาก และมีความลื่นในขณะทำความสะอาดฟัน โดยได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า รวมทั้งการจดเครื่องหมายการค้า ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
... โดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐานและการออกแบบเครื่องจักร รวมถึงพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป