กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักร

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
... 2. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4. ออกแบบกระบวนการผลิต 5.ออกแบบเครื่องจักร 6.พัฒนาระบบมาตรฐาน สำหรับ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปที่เพิ่งเริ่มต้น (OTOP Start Up) เช่น ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... เช่น คุณปุ่มน้ำอ้อยไร่ไม่จน เครื่องจักรสานผักตบชวา เป็นต้น  พร้อมหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ธกส. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
63. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งการพัฒนาจะมุ่งเน้นใน 6 เรื่อง ได้แก่  การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การพัฒนาระบบมาตรฐาน  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการออกแบบเครื่องจักร ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และพื้นที่ดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสนับสนุนเครื่องมือและบริการของศูนย์ทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... การเกษตรเน้นการแปรรูป ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เน้นด้านอาหาร บริการ ท่องเที่ยว เครื่องจักร อาหาร การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข หุ่นยนต์ เทคโนโลยี และสิ่งที่สำคัญคือ หาตัวเองให้เจอ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ที่จะมีแหล่งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไทยเสนอให้รัสเซียซื้อสินค้าการเกษตรและข้าวจากไทยให้มากขึ้น เพื่อความมั่นคงทางอาหารของรัสเซียครับ”  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ไทยเฮิบส์แอนด์ไทย มัชชาจ      ห้างหุ้นส่วนเพื่อนพลังงาน จำหน่าย เครื่องบีบสกัดน้ำมัน, เครื่องจักรอุตสาหกรรม บริการให้คำปรึกษาและออกแบบเครื่องจักรต้นแบบ ...
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2016
68. วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ  เช่น การขยายกำลังการผลิต การซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย               ความร่วมมือในวันนี้  มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยเมื่อก่อนจะเป็นโครงการวิศวกรรมย้อนรอย คือการนำเข้าเครื่องจักรต้นแบบจากต่างประเทศมาต่อยอดและประดิษฐ์เครื่องจักรกลใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
70. โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทพงศ์พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการเกษตร "รถกระเช้าอเนกประสงค์" โดยกําหนดเเถลงข่าวภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป