กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักรกล

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... สถาบันทางวิชาการ สถาบันวิจัย สมาคม และผู้ประกอบการภาคเอกชนมากกว่า 64๐ ล้านบาท และมีการสนับสนุนโครงการไปแล้วจำนวนมากถึง 99 โครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
52. พิเศษกว่าทุกปีผนวกงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (TechnoMart)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2556 ภายในงานพบกับสุดยอดผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของคนไทยเพื่อ SMEs พร้อมอบรมการใช้เครื่องการจัดทำแผนธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ และการต่อยอดธุรกิจ นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากคลินิกเทคโนโลยีต่างๆ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
53. เตรียมพร้อมตื่นตา ตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ            - นิทรรศการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 หัวข้อเรื่อง “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
... รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหาร โดยภายในงานพบกับสุดยอดผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของคนไทยเพื่อ SMEs พร้อมอบรมการใช้เครื่องการจัดทำแผนธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ และการต่อยอดธุรกิจ ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
56. รมว.วท. มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประจำปี 2556 และในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลสู่เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป